top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Milanka Jewelryn henkilötietolain 10§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä

Milanka Jewelry

Kirjosieponkatu 5

20760 Kaarina

Y-tunnus: 2979001-8


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Milla Huhta

milankajewelry (at) gmail.com

+358 44 559 8464
 

​Rekisterin nimi

Milanka Jewelryn asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti Milanka Jewelryn verkkokaupan kautta ostettujen tuotteiden toimitus- ja maksujärjestelyjä varten, asiakkuuksien hallintaan ja sekä mahdolliseen markkinointiin, mm. asiakkaan tilatun uutiskirjeen muodossa.

 

Rekisterin tietosisältö

Verkkoalusta Wix:in rekisteriin tallentuvia tietoja ovat: nimi, toimitus-/laskutustiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (jos sellainen tilauksen yhteydessä annettu), tilatut tuotteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauksen kautta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

Evästeiden käyttö

Milanka Jewelryn sivusto käyttää Wixin, Google Analyticsin sekä Facebookin/Instagramin toteuttamia evästeitä, joiden avulla voimme tarvittaessa seurata mm. käyttäjäliikennettä ja sivustokäyttäytymistä, jonka avulla voimme tarvittaessa parantaa käyttökokemusta sekä palvelua.

Milanka Jewelry kotimaiset korvakorut Finnish Design
bottom of page